Proizvodi

Kartonska ambalaža koju preduzeće proizvodi pronalazi primjenu u plasmanu gotovo svih vrsta proizvoda, a naročito u prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, industriji kože i obuće, tekstilnoj, drvnoj, metaloprerađivačkoj, grafičkoj i raznim drugim privrednim djelatnostima.
Osnovna sirovina za proizvodnju kartonske ambalaže je valovita ljepenka različitih gramatura i kvalitete papira koji se ugrađuju zavisno o zahtjevima  pakovanja proizvoda.

 

  

Kutije begin - box

 

 

 

  

Kutije za prehrambene proizvode  

 

  

Kutije za flaše vina 

 

 

 

  

Kutije za flaše piva

 

 

 

  

Transportne kutije za vino

 

 

 

  

Kutije za cipele

 

 

 

  

Kutije raznih namjena

 

 

 

  

Etikete & Blankete

 

 

Saznajte više o nama

 

 

Pratite nas i na društvene mreže

Dodjite i posjetite nas

Bulevar Crnogorskih  junaka bb,
Cetinje, CT
Crna Gora 

Google Map