Informacija o VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Obaviještavamo Vas da će se dana 23.03.2021. godine, u prostorijama AD "KARTONAŽA" CETINJE, Crnogorskih junaka bb.,  održati Vanredna Skupština Akcionara.

Glavna tačka dnevnog reda predloženog za Skupštinu je "Predlog odluke o usvajanju Statuta AD „Kartonaža“ Cetinje".

Sve dodatne informacije o dnevnom redu akcionari mogu dobiti svakog radnog dana na pozivom na broj 041 233-488.

Detaljne informacije o dnevnom redu Skupštine kao i predlog odluke možete preuzeti na linkovima u nastavku.

Dnevni Red za Vanrednu Skupštinu Akcionara 23.03.2021. g.

Predlog Odluke za Vanrednu Skupštinu Akcionara

Ažurirana verzija dnevnog reda se nalazi u prilogu.

Dnevni red - nove verzija